Eğitim Alanında Hipnoz

Her dil yeni bir kültürdür. İçinde kendine has deyişleri, esprileri ve hitap şekilleri barındırır. Yeni bir dile ait bütün küçük parçalar anlamlı bir ilişki içinde bir araya getirildiğinde dili öğrenilen kültürle ilgili de muazzam bir bilgi birikimi de beraberinde oluşmaya başlar. Etkileyici bir resmi oluşturan küçük parçalar gibi zihnimiz de her seferinde o kültüre, insanlarına ve kullandıkları dile ilişkin bilgi kırıntılarını değerli bir bütüne dönüştürür.

Dünyanın birçok ülkesinde dil eğitimiyle ilgili uzun süredir araştırmalar yapılıyor. Amerika ve Kanada gibi ülkelerde dili daha hızlı ve kısa sürede öğretmek için yaklaşık yirmi yıldır eğitim veren dil laboratuvarları var. Ciddi bir dil programıyla iyi bir üniversitenin yaz okulunda yeni bir dil öğrenmeye başlamanız oldukça mümkün. Öğrenme alanındaki tüm ilerlemelere rağmen  bir çok ülkede genel eğitim sisteminde yıllarca İngilizce eğitimi aldıktan sonra İngilizce konuşamayan, istediği seviyeye ulaşamayan ve sonunda dil öğrenmenin sancılı olduğu sonucuna varan geniş bir kitle var. Yıllar boyu gramer ve kelime hazinesi üzerine odaklanıp sonunda konuşma ve ifade alanında yetersiz olduğunu keşfeden öğrenciler var.

Endüstri devriminden sonra dünyada birçok alanda şaşırtıcı değişiklikler meydana gelmeye başladı. İşbirliği içinde gelişmeyi amaçlayan bireyler yerine rekabet ve hırs ön plana çıkarken her anlamda tüketim arttı ve sanatkar, eğitmen ve dolaylı olarak bilgi arayışındaki herkes de bu tüketim çılgınlığından nasibini aldı. Öyle ki bilgi belli kesimlerde hızla öğrenilmesi ve tüketilmesi gereken anlamsız bir yığına olarak görülmeye başlandı. Fabrikalardaki seri üretim işçileri gibi geniş amfilerde öğrencilerin hareketsiz ve sessiz tahtadakileri yazmaları, okumaları ve tabi öğrenmeleri beklendi.  Öğrenci de bilgiyi heyecanla ve ilgiyle arayan meraklı bir zihinden hızlı tüketen ve öğrenmenin anlamlılığını göz ardı eden bir tüketiciye dönüşmek zorunda kaldı.

İngilizce Konuşuyorum Programı Dünyanın En Başarılı üç hipnoterapi enstitüsünden birisi olan ve otuz yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde profesyonel hipnoterapi eğitimleri sunan Hypnotherapy Training Institute (HTI) tarafından tasarlanmış gelişmiş bir dil öğrenme programıdır. Geçmişte farklı zihin durumları kullanılarak yapılan araştırmalardan yola çıkarak titiz bir çalışma sonunda İngilizce’yi gerçek anlamda kalıcı, etkili ve yaratıcı kullanmak isteyenler için keyifli bir eğitim programı sunuyor.

Dil öğrenimi alanında yapılan çalışmalar oldukça eski zamanlara dayanıyor. Nitekim birçoğumuz Hindistan’da belirli metinlerin başkasının eline geçmesini veya kaybolmasını önlemek için binlerce kelimeyi ezberleyen Yogi’leri duymuşuzdur. Antik Yunan veya Eski Roma’da[1] kullanılan (örn. Loci Metod’u gibi) hafıza tekniklerinin de hala günümüzdeki hafıza tekniklerinin temelini oluşturduğunu biliyoruz. Yakın geçmişte özellikle Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti gibi dışarıya kapalı birçok ülke kendi içinde dil alanında çeşitli araştırmalar yapmaya başladılar. Yeni geliştirilen dil laboratuvarlarında yaptıkları uygulamalar Amerika’daki akademisyenlerin ilgisini çekti ve birçok önde gelen öğretim görevlisi Doğu Bloku ülkelerini ziyaret ederek programları incelemeye başladılar. Birçok programın temelinde hipnotik trans durumu kullanılırken komünist ülkelerin çoğunluğunda yoga, trans gibi kelimelerin kullanımı bile yasaklandığından bu programlar farklı isimlerle tanıtıldılar[2]. Sovyetler uykuda öğrenmeyle[3] ilgili çeşitli çalışmalar yaparken Amerika’da SALT, HyperLearning, SuperLearning, Communicative Approach, TPR & TPR Storytelling ve daha birçok yeni yaklaşım ortaya çıktı. Yaklaşımlarda farklılıklar olmasına rağmen neredeyse bütün çalışmaların ortak noktası kişinin derin ve rahatlatıcı bir zihin durumunda keyifle öğrenmesine yönelikti.

Trans durumu kişinin bedensel ve zihinsel bir rahatlığa ulaşarak “zihnin rezervlerini”[4] verimli bir şekilde harekete geçirme imkanı sağlar. Bu sayede kişi gerçek anlamda konsantrasyonunu arzu ettiği fikre yöneltebilir. Hipnotik transın bu eğitimdeki rolü öğrenim sürecini hızlandırarak daha kalıcı ve keyifli hale getirmektir. Öğrenim sadece işitsel veya görsel seviyede değil aynı zamanda dokunsal, ifade ve yer ve harekete dayalı diğer yollarla da desteklenir. Rahatlatıcı trans durumuna sınıf içi eğlenceli sanatsal aktiviteler, oyunlar, duygusal öğrenme yaklaşımları ve tabi öğrenimi daha kalıcı hale getirmek için özenle hazırlanan dinamik hafıza teknikleri de eşlik eder.

HTI Hızlı Dil Öğren Programı’nın temel amaçları:

  • Kişinin içinde aktif bir rol aldığı ve öğrendiğini anında ifade edebildiği rekabetten uzak destekleyici bir çevrede dil öğrenmesini sağlamaktır.
  • Öğrenmeyle ilgili tüm olumsuz inançları daha faydalı bir kanala yönlendirmek ve kişinin potansiyeline ulaşmasını sağlamaktır.
  • Geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak çizgisel öğrenimden çok döngüsel bir şekilde öğrenim vermesidir. Böylece aynı anda hem gramer hem de ifade şekli gelişir.
  • Öğrenmenin tüketimden çok yaratıcı ve heyecan verici bir deneyime dönüşmesini sağlamaktır. Bir sonraki adımda kişi dili sadece kalıp olarak değil farklı durum ve çevrelere uyarlayarak da kullanabilir.
  • Yeni bir dil öğrenirken öğrencinin gerçekten keyif almasını sağlamaktır.
  • Oto hipnoz becerisini kullanarak hayatının diğer alanında ihtiyacı olan öğrenimleri daha rahat ve etkin yapabilmesidir.

HTI Hızlı Dil Öğren 

http://www.hizlidilogren.com

Yazan: Hasan Arslan


[2] Psycho-activated Linguistic Method

[3] Learning While Relaxing or Sleeping

[4] Lozanov, A Teacher’s Manual

Reklamlar