Sinestezi: Renkler ve Sayılar Karışırsa?

Wired Science‘da hipnoz edilebilirliği yüksek olan katılımcılarda hipnoz kullanılarak renk-sayı sinestezisi oluşturulduğu çalışmaya kısa bir bakış yer alıyor.

Sinestezi duyuların birleştiği durumdur ve renk-sayı sinestezisinde etkilenen kişiler renkleri belirli rakamlarla ilişkilendirilmiş olarak deneyimlerler.

Bu yeni araştırma hipnozu tam da daha önceden bu duruma (sinesteziye) sahip olmayan insanlarda  oluşturmak için kullandı.

Londra’daki College Üniversitesin’den Roi Kadosh ve İspanya’daki Murcia Üniversitesin’den Luis Fuentes önderliğindeki araştırmacılar üç kadını ve bir adamı hipnoz durumuna geçirdiler ve sonra rakamları renkli algılamaları için talimatlar verdiler: biri kırmızı, ikiyi sarı, üçü yeşil ve bunun gibi.

Farkınalığında döndüğünde katılımcılar siyah mürekkeple yazılı rakamları benzer renkteki arka planda okumakta zorlandılar. Sayılar sanki arka plana karışıyor gibi görünmüştü, ki bu da sinesteziyi belli eden özelliklerdendir. Hipnoz durumu ortadan kalktığında bu yetenek de kayboldu.

synesthesia_by_ohhaiitssonjaSinestezinin nasıl bu kadar çabuk oluştuğu net değil, fakat araştırmacılar sinirsel bağlantıların bundan sorumlu olmadığını söyledi. “Böyle yeni anatomik bağlantılar bu deneydeki kadar kısa bir sürede oluşup, işlevsel hale gelip birdenbire ortadan kaybolamazlar” diye yazdı araştırmacılar.

Bunun yerine hipnozun duyusal bölgelerdeki bariyerleri yıktığını önerdiler. Marks da buna katıldı fakat bulgularının suistimal edilmesine karşın uyardı: duyguları görmekten sesleri tatmaya kadar birçok farklı sinestezi türü vardır ve hepsinin farklı nörolojik ve psikolojik kaynakları olabilir.

Hipnoz daha önce tuhaf renk deneyimleri oluşturmak için çalışılmıştı.

2000 yılında yayımlanan bir araştırmada  katılımcılar siyah-beyaz ve tam tersi görüntülere bakarken araştırmacılar renk deneyimini oluşturmak için hipnoz kullandı.

Bu araştırmayla ilgili en büyüleyici olan da bir PET Scan kullanılmasıydı ve araştırmacılar renk odaklı hipnotik telkinlerin rengin algısıyla ilgili olan görsel kortekste renk algı bölgelerinin işlevlerini gerçekten değiştirdiğini keşfettiler.

Bir başka deyişle hipnoz basitçe insanları yanlış iddialara yönlendirmek değil fakat gerçekten algıladıklarını etkilemekti.

Kaynak: Mindhacks

Yazar: Dr. Vaughan Bell

Çeviri: Psk. Hasan Arslan

ÇN: Merak edenler Sinesteziyle ilgili videoyu buradan izleyebilir.

htilogo

HYPNOTHERAPY TRAINING INTERNATIONAL

PROFESYONEL HİPNOZ EĞİTİMLERİ’NE KATIL

Reklamlar