Son Mücadele Yaşlanmama

Kimse zamanın beden üzerindeki etkisini engelleyemez. İlk değişimler genelde hep hoş karşılanır – bir bebek emeklemeye başladığında çok mutludur. Küçük çocuklar uzamaya, güçlenmeye, büyümeye, yeni beceriler kazanmaya, sosyal gruplarında daha yüksek mevkilere tırmanmaya heveslidirler. Ergenlerin çoğunluğu “yetişkinlik” belirtileri için sabırsızdırlar. Yetişkinliğin başında birçok insan fiziksel zindeliğe ve dayanıklığa kesin gözüyle bakar ve dünyada kendilerine bir yer aramaya odaklanırlar. Fakat herkesin yaşlandığına yönelik kanıtlarla çevrili olmamıza rağmen kendinizdeki ilk yaşlanma belirtilerini keşfetmek genelde bir şokla karşılanır. Neşeli ve iyimser yaşlılara hayatta heyecanlarını ve keyiflerini nasıl koruduklarını sorduğumda geçmiş hayal kırıklıklarını ve öfkeleri bırakmayı, onları odaklarından çıkarıp şimdiki zamanın keyfini almaktan bahsediyorlar. Çoğunluk için bu ebeveyn veya büyükanne/büyükbaba, bakıcı gibi önemli biri  tarafından öğretilmiş bir yaşam boyu alışkanlıktır.

çocuklar ve hipnozÖnemli bir bakıcının çocuğun hayatında eşsiz bir öğretme pozisyonu vardır. Özellikle sizi seven ve size güvenen bir çocuk sizin öğrettiklerinize duygusal ve hayal gücü olarak açıktır. Bu açıklığa hayatın ilerleyen aşamalarında nadir rastlanır. Ayrıca tekrar edilen öğretme fırsatlarınız da vardır ve aynı zamanda sizi örnek alarak taklitle öğrenme ve sözlerinizden didaktik öğrenme meydana gelir.  Aynı zamanda çocuk size ne kadar maruz kalırsa provayla, denemeyle (deneyle) ve geribildirimle o kadar fazla karmaşık beceriler geliştirme imkanı doğar. Bu sebeple bu tür durumlarda öğretilen derslerin uzun süre hatırlanması sürpriz değildir.

Özellikle ileri yaşlarda hayatın değişimleriyle yüzleşen bir yetişkinin pozisyonu çocuğunkinden çok farklıdır. Hayalgücü eskisi gibi açık değildir ve düşüncelerine yerleşmiş olan çekirdek alışkanlıklar geçmişteki hayalırıklıklarını ve öfkeleri bırakıp umudu yenilemeyi içermiyordur. Eğer bu tür – umut verme – yönünde onlara bir ders vermeye kalkarsam düşünceleri üzerinde gerçek bir duygusal değişim için gerekli olan duygusal ve hayalgücüyle ilgili bölümlerine nüfuz etme yaşlılarda hipnozihtimalim azdır çünkü hayalgüçleri ve duygusal düşünceleri zaten farklı fikirlerle meşguldür. Bunlar genelde “bu kadar yeter – bu iş istediğim gibi bitmeyecek”, “Yaptığım hiçbirşey olmuyor”, “Diğer insanlar çok şanslı”, “Herşey kötüye gidiyor”, vb. gibi benzer cümleler olacaktır. Bu yüzden hayatında bir mücadeleyle yüz yüze gelen bir danışana ilk yaklaşımım genellikle hipnoz kullanmaktır. Bunu danışan kendisi bile istemiş olsa – “Herşeyin iyi olacağına beni inandırabilir misin? – onlara önceden imal edilmiş hazır olumlu fikirleri kabul ettirmek için yapmıyorum. Umudun ve açık olmanın köklenmesi için algılamalarında ve inançlarında gerçek bir değişim olması gerekir. Ve bunun meydana gelmesi için önce zihinsel özgürlüğe doğru bir hareket olmalı.

Açık bir zihin durumuna en kestirme rotalardan birisi hipnotik trans olarak bilinen fenomendir. Genellikle kaygılı veya endişeli bir danışanda hipnotik trans başladığında yüz ifadelerinde hızlı bir değişim meydana gelir.  Daha genç, huzurlu ve sakin görünebilirler.

Hipnotik trans mevcut düşüncelerden kurtularak insan beyninin dikkatinin seçici odaklanma kapasitesini kullanır. Tabi ki buna otohipnozla, meditasyon veya diğer yollarla kendi kendine ulaşmmak da mümkündür.

Kendi kendine zihnini boşaltmakta zorlanan veya zihinsel bir canlılığa kavuşamayanlar için hipnozun avantajı bir partnerle beraber de uygulanabilir olmasıdır. Danışanlar ihtiyaç duydukları hipnotik partnerde farklılıklar gösterebilirler ve danışanın tepkisine göre hipnotik tarzınızı uyarlayabilmek etkili hipnoterapi eğitimlerinin parçasıdır. Bazen aynı danışan da farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyabilir. Örneğin üzüntülü bir danılan yönlendirici ve güven verici bir yaklaşıma ihtiyaç duyarken bir başka seansta daha sakin ve kendi kendini yönlendirebilir ve hipnoterapist daha çok destekleyici bir role bürünür.

Danışanı oto hipnoz becerisini geliştirmek için cesaretlendirmek de yaygındır. Terapötik amaçlar için hipnotik trans küçük bir çocukken deneyimlediğimiz açıklık ve özgürlük seviyeine yakın bir duygusal alıcılık geliştirmede kullanılır. Terapötik telkine açık olmak için çocuklar çok nadir resmi bir trans indüksiyonuna ihtiyaç duyarlar. Genelde cezbedici bir hikayenin içine dalmada hiç kendilerini engellemezler, sadece terapsitin o çocuk için kabul edilebilir bir yaklaşım uygulaması yeterlidir. Ne kadar küçük olurlarsa pratik uygulamalarla ilgili o kadar az sıkıntı yaşarlar ve “sihirli” deneyimleri kabul etmeye hazır olurlar. Kendi yararına çalışmayan bir düşünce biçiminde sıkışıp kalmış bir yetişkin danışanda harekete geçirmeyi amaçladığımız da bu esnekliktir. Bu yüzden hipnotik transa girmek daha iyi bir forma girmeyi umut ettiğimiz zihinsel bir çözülme veya erimedir. Bu süreçte duygularımıza , çelişkilere ve pişmanlıklara bağlanabilir ve gerçek arzularımızı keşfedebiliriz.

Hipnoterapiye ihtiyaç duyan insanların tümü büyük bir yaşam dönemecinde olmadığından tabi ki bütün hipnoterapi bununla ilgili değildir. Neyse ki iyi eğitimli bir hipnoterapist danışanın farklı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli metotlardan faydalanabilir. Daha yaşlı danışanlar için bu şunları içerebilir: 

  • transın zihinsel özgürlüğünü kullanarak arzu ve ümitlere erişmek
  • transın zihinsel özgürlüğünü kullanarak arzuların ve umutların gerçekleşebileceği yeni şekil ve kanallar canlandırabilmek
  • transın yaratıcı özgürlüğünü kullanarak yeni faydalı alışkanlıklar ve pratikler tasarlayıp yerleştirmek
  • transın duygusal esnekliğini kullanarak eski, faydasız fikir ve davranışların gitmesine izin vermek
  • transın ve telkinin zihinsel açıklığını kullanarak fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı ve direnci artırmak

Yaşlı insanlar için hipnoterapi özellikle kayıların kazançlardan daha büyük göründüğü zamanlarda güçlü bir destektir. Bakım evlerinde çalışan birisi – iyi bir eğitimle –  yaşlı insanları motive edip cesaretlendirermek için  – mesela egzersiz yapmak , sağlıklı bir diyet uygulamak veya hayatı en iyi şekilde yaşamak için – hipnoz  kullanabilir.

 

Yazan: Dr. John Butler

Çeviri: Psk. Hasan Arslan

Hipnoterapi Eğitimi Türkiye

HYPNOTHERAPY TRAINING INTERNATIONAL 

HİPNOTERAPİ EĞİTİMLERİ – HIZLI, ETKİLİ, KALICI DEĞİŞİM

Reklamlar